U bent hier:Nieuws -homepagina
FAQ Re-integratie
De reglementering met betrekking tot re-integratie van langdurig zieke werknemers is nieuw en levert, zoals steeds met nieuwe wetgeving, heel wat vragen op van zowel praktische als juridische aard. Binnen Co-Prev is een werkgroep “Re-integratie” actief. Eén van de doelstellingen van deze werkgroep is om te trachten om op bepaalde vragen een overlegd antwoord te formuleren, zodat de interpretatie en/of toepassing op het terrein op een zo uniform mogelijke manier kunnen gebeuren. Het document in bijlage is de neerslag van de besprekingen in deze werkgroep en is momenteel niet gevalideerd door de raad van bestuur van Co-Prev. Gezien de actualiteit van het onderwerp en gezien de zekerheid dat dit een levend document zal zijn, dat kan wijzigen en/of aangevuld worden, werd er voor gekozen deze tekst snel te publiceren in de hoop zo bij te dragen tot meer duidelijkheid met betrekking tot deze nieuwe wetgeving. Wij verwijzen tevens graag naar de toelichting op de website van de FOD WASO. Vragen, suggesties en bemerkingen met betrekking tot dit document zijn welkom via info@co-prev.be.
Download documenten :
FAQ Re-integratie
Terug naar overzicht