U bent hier:FAQ's
Wat is de betekenis van de EDPB’s op maatschappelijk vlak?
Wanneer is de samenwerking met een EDPB verplicht?
Is een aansluiting met meerdere EDPB’s mogelijk?
Hoe gebeurt de aanstelling van en EDPB en wat komt er bij kijken?
Wat indien een werkgever zich bij een andere EDPB wenst aan te sluiten?
Kan een EDPB een interne preventieadviseur bijstaan op regelmatige basis?
Wat is de taak van een EDPB?
Welke aansprakelijkheid hebben de EDPB’s?
Welke reglementering is van toepassing op de interne werking van de EDPB’s?
Aan welke voorwaarden moet een EDPB voldoen?
Wat zijn de grenzen van de bevoegdheid van de EDPB’s?
Wie is preventieadviseur in een EDPB en aan welke opleidingsvoorwaarden moet hij of zij voldoen?
Wat is het statuut van een externe preventieadviseur?
Wat is de rol van een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer?
Wat is een preventieadviseur psychosociale aspecten en wat is zijn rol?
Wat is een risicoanalyse en wie moet die maken?
Wat is een globaal preventieplan en wie stelt het op?
Wat is een jaarlijks actieplan en wie stelt het op?
Welke tariefregeling passen de EDPB’s toe?
Welke beginselen zijn van toepassing op de werking van een EDPB?
Wie oefent de leiding uit over een EDPB?
Wat is de impact van de sociale partners op de werking van de EDPB’s?
Waar vind ik informatie ivm het wetgevend en reglementair kader waarin de EDPB's werken?
Wat is de territoriale bevoegdheid van de Belgische EDPB's?
Vallen de EDPB onder het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn?
Wat is het beleidsadvies?
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.