U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Aan welke voorwaarden moet een EDPB voldoen?
Antwoord:
Er zijn er verschillende. Vermelden wij hier de voornaamste.

  1. Een EDPB dient onder de vorm van een VZW te worden opgericht, en is dus onderworpen aan de wet van 27.6.1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
  2. De statuten van een EDPB moeten verplicht een aantal vermeldingen bevatten.
  3. De EDPB mag géén enkel rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen waar zij  haar opdrachten vervult.
  4. Naast de klassieke organen waarover elke VZW dient te beschikken, dient elke EDPB een persoon te belasten met het beheer en de leiding van de dienst, beschikt elke EDPB over een paritair samengesteld Adviescomité en zijn er binnen elke EDPB twee afdelingen die beide geleid worden een directeur , waarvan één belast met risicobeheersing, en één met het medisch toezicht.
  5. Elke EDPB dient erkend te zijn. De globale erkenning van  een EDPB  is een federale bevoegdheid. De afdelingen medisch toezicht van de EDPB’s moeten bovendien erkend worden door de bevoegde Gemeenschap. Een van de voorwaarden om een federale erkenning te krijgen is de verplichting een kopie van de erkenning  van de afdeling medisch toezicht door de bevoegde Gemeenschap(pen) voor te leggen.
  6. Elke EDPB is verplicht een tariefregeling vast te leggen voor de door haar te vervullen opdrachten en die aan de Minister van Werk mee te delen. Die tariefregeling moet rekening houden met de aan de EDPB opgelegde forfaitaire minimumbijdragen gelet op de door de betrokken preventieadviseurs geleverde prestaties.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.