U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat zijn de grenzen van de bevoegdheid van de EDPBĺs?
Antwoord:


De EDPB’s zijn verplicht de opdrachten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst met hun klant zelf uit te voeren. Zelf uitvoeren wil zeggen:

  • Dat de EDPB de aangenomen opdrachten niet verder in onderaanneming kan uitbesteden.
  • Dat de competentie van de EDPB in principe beperkt is tot de 1ste en de 2de lijnspreventie.
  • Voor specifieke problemen die een bijzondere deskundigheid vereisen die niet aanwezig is in de EDPB, kan zowel de werkgever als de IDPB een beroep doen op andere daartoe gespecialiseerde instellingen of diensten. En daar waar de EDPB de IDPB aanvult, kan de EDPB dat ook. Dit was overigens de wens van de wetgever vermits in hoofde van de afdeling medisch toezicht het beroep doen op gespecialiseerde instanties uitdrukkelijk is voorzien. Het is alleszins aangewezen om in de overeenkomst werkgever /EDPB de mogelijke tussenkomst van derdelijnsinstanties te voorzien, zeker als daar een supplementair prijskaartje aan verbonden is.

    De werkgever kan voor specifieke problemen, die een bijzondere deskundigheid vergen die niet verplicht aanwezig is in de EDPB, een beroep doen op andere instellingen die gespecialiseerd zijn in de gewenste materie, op voorwaarde dat zulks beschreven staat in het jaarlijks actieplan.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.