U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is het statuut van een externe preventieadviseur?
Antwoord:
Wat de preventieadviseurs betreft gaat de wet uit van de noodzaak van een duurzame samenwerking tussen de EDPB en de werkgever. De bedoeling is dat dezelfde onderneming zoveel mogelijk beroep doet op dezelfde preventieadviseurs. Deze voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn wanneer de preventieadviseur een arbeidsovereenkomst heeft met de EDPB. Het beginsel zelfde onderneming, zelfde team preventieadviseurs, is expliciet bevestigd in het Boek II, titel 3 van de Codex welzijn op het werk. De preventieadviseurs vervullen hun opdracht in volledige onafhankelijkheid t.a.v. de werkgever en de werknemers. Zij zijn ook onafhankelijk t.a.v. de raad van bestuur van de EDPB zelf. Wanneer een preventieadviseur bij een aangesloten bedrijf niet langer het vertrouwen geniet of wanneer diens onafhankelijkheid of bekwaamheid in het gedrang komen, dan moet de EDPB deze preventieadviseur vervangen, als het ComitÚ de werkgever hierom verzoekt. De werkgever van het klant-bedrijf meldt dit aan de dienst, en deze moet het AdviescomitÚ op de hoogte brengen. Immers: het AdviescomitÚ speelt een beslissende rol op het vlak van de aanwerving, vervanging of verwijdering van elke preventieadviseur afzonderlijk.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.