U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is de rol van een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer?
Antwoord:

Het takenpakket van de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren heeft betrekking op:

  • de medische onderzoeken (voorafgaande gezondheidsbeoordeling, periodieke gezondheidsbeoordeling, onderzoek bij werkhervatting, voortgezet gezondheidstoezicht, gezondheidstoezicht van definitief arbeidsongeschikte werknmers met het op hun reïntegratie, spontane raadplegingen…)
  • de inentingen;
  • het verstrekken adviezen i.v.m. de algemene hygiëne, preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen, bescherming tegen schadelijke agentia, moederschapsbescherming, organisatie eerste hulp bij ongevallen;

Arbeidsgeneeskunde houdt zich wel bezig met de preventie van primaire en secundaire preventie van gezondheidsschade.

Hieraan is zowel een collectief als een individueel aspect verbonden. Het uitgangspunt is immers de risicoanalyse verricht op verschillende niveau’s in de onderneming in overleg met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: gevaren worden geïdentificeerd, risico’s worden geëvalueerd en beheersmaatregelen voorgesteld.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is enerzijds in staat op basis van de risicoanalyse te bepalen wie onderworpen is aan het gezondheidstoezicht. Risico’s worden dus collectief toegekend.

Anderzijds betreft gezondheid het fysisch, psychisch en sociaal welzijn van een individu. Het is de opdracht van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer om de collectieve bevindingen   en maatregelen te toetsen  en ev. bij te sturen op het individueel vlak.

In dit verband is het persoonlijk contact tussen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de werknemer van essentieel belang. De schaarse beschikbare middelen moeten besteed worden aan de hoogste noden en dit kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Vandaar dat de mogelijkheid tot een individueel medisch contact tussen de werknemer en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zo ruim mogelijk dient te zijn.

Vertrekkend van vertrouwensrelatie met de werknemer en diens individuele problemen, kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zowel op individueel als op collectief vlak de nodige acties ondernemen. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft hiertoe slechts één middel ter beschikking: de gezondheidsbeoordeling van de werknemer.

Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.