U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is een globaal preventieplan en wie stelt het op?
Antwoord:
Dit plan stelt het programma vast van de te ontwikkelen en toe te passen preventieactiviteiten. De werkgever stelt dit plan op in overleg  met de leden van de hiërarchische lijn en de preventiedienst. Tevens wint de werkgever het advies in van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. Overigens moet elke wijziging of aanpassing van het globaal preventieplan ter advies worden voorgelegd aan het Comité.
Het globaal preventieplan omvat de volgende elementen:
  a) de resultaten van de identificatie van de gevaren en de vaststelling, nadere bepaling en evaluatie van de risico’s;

  b) de vast te stellen preventiemaatregelen.

  c) de te bereiken prioritaire doelstellingen.

  d) de activiteiten en opdrachten die moeten verricht cq.uitgevoerd worden om deze doelstellingen te bereiken;

  e) de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen.
  f) de wijze waarop dit plan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden.

  g) de criteria voor de evaluatie van het beleid inzake het welzijn van de werknemers.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.