U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is een jaarlijks actieplan en wie stelt het op?
Antwoord:

Om de uitvoering van het globaal preventieplan niet aan het toeval over te laten, en een systematische opvolging ervan mogelijk te maken, moet de werkgever zorgen voor een jaarlijks actieplan. Dit plan is eigenlijk een opsomming van de akties die in de loop van het werkjaar zullen genomen worden op het vlak van preventie en welzijn.

In grote lijnen moet dit plan betrekking hebben op:

 1. De prioritaire doelstellingen m.b.t. het preventiebeleid van het volgend dienstjaar.
 2. De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken.
 3. De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
 4.  De aanpassingen die aan het globaal preventieplan dienen aangebracht ingevolge:
  - Gewijzigde omstandigheden;
  - Ongevallen en incidenten;
  - Het jaarverslag van de interne preventiedienst;
  - De adviezen van het Comité voor preventie en bescherming op het werk.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.