U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Welke beginselen zijn van toepassing op de werking van een EDPB?
Antwoord:

Als voornaamste beginselen kunnen wij vermelden:

 1. Beschikken over voldoende financiële draagkracht:
  Krachtens de wet moet elke EDPB beschikken over de nodige materiële, technische, wetenschappelijke en financiële middelen om steeds zijn opdrachten volledig en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze middelen worden door de raad van bestuur van de EDPB vastgesteld.
  De welzijnswet eist immers dat de EDPB’s hun takenpakket in eigen beheer uitvoeren en dus de nodige kerncompetenties in huis moeten hebben om op courante vragen en antwoorden van de aangesloten ondernemingen en hun werknemers te kunnen ingaan. Een “holle doos” structuur waarbij de EDPB een louter formele organisatie zou zijn die het grootste deel van de activiteiten uitbesteedt aan gespecialiseerde derden is dan ook onmogelijk, en zelfs uitdrukkelijk verboden door het KB externe diensten. De enige uitzondering hierop is dat de Afdeling medisch toezicht voor specifieke prestaties beroep kunnen doen op gekwalificeerd personeel dat niet tot de dienst behoort.
 2. Voeren van een afzonderlijke boekhouding :
  Krachtens de bestaande reglementering moet elke EDPB een afzonderlijke boekhouding opstellen voor de afdeling medisch toezicht en risicobeheer.
 3. Herinvesteren overschot financiële middelen:
  Vermits de EDPB’s VZW’s zijn dient elk eventueel overschot aan financiële middelen te worden herinvesteerd. De wet bepaalt wat met het batig saldo moet gebeuren:
  • ofwel dient het om wetenschappelijk onderzoek te financieren mb.t. het welzijn van de werknemer op het werk;
  • ofwel moeten hiermee specifieke actieprogramma’s worden ontwikkeld met een preventief karakter, bruikbaar voor specifieke ondernemingen of instellingen of voor een bepaalde sector;
  De Voorzitter van de raad van bestuur moet de jaarrekeningen van de dienst voorleggen aan het Adviescomité; dit financieel jaarverslag moet dan nog aangevuld worden door het schriftelijk rapport van de bedrijfsrevisor.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.