U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is de impact van de sociale partners op de werking van de EDPB’s?
Antwoord:
Op het niveau van elke individuele EDPB zijn de sociale partners vertegenwoordigd in het AdviescomitÚ. De bevoegdheden van dit AdviescomitÚ zijn eveneens reglementair geregeld (Art.II.3-23 van de Codex welzijn op het werk). In het algemeen kan gesteld worden dat het AdviescomitÚ: - voor een aantal zaken een recht op informatie heeft; - voor een aantal zaken het recht heeft om adviezen te geven; - voor een aantal belangrijke aangelegenheden zelfs een voorafgaand akkoord dient te geven. In principe vergadert het AdviescomitÚ vier keer per jaar. Aangezien het AdviescomitÚ gehecht is aan de dienst, is het ook de dienst die zorgt voor de afspraken inzake datum, uur en vergaderplaats. Een reglement van inwendige orde zal interne afspraken omtrent de praktische modaliteiten vastleggen. Op federaal ľnationaal- niveau zetelen de sociale partners in de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk. Dit is een federaal sociaal overlegorgaan waar de sociale partners advies uitbrengen omtrent elke nieuwe, of aan te passen, reglementering inzake preventie en welzijn. Co-Prev is hier eveneens vertegenwoordigd als expert.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.