U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is de territoriale bevoegdheid van de Belgische EDPB's?
Antwoord:

Algemeen principe:

De EDPB's zijn bevoegd voor het volledige Belgische grondgebied. Aangezien een EDPB een federale erkenning bezit die een territoriale bevoegdheid inhoudt voor hooguit het Belgische grondgebied, is het een EDPB in principe niet toegestaan activiteiten uit te oefenen in het buitenland.

Wat wordt onder het 'grondgebied' begrepen:

Juridisch omvat het begrip 'grondgebied':

a) het landsgedeelte

b) de binnenwateren

c) de nationale waterwegen

d) de kanalen

e) het luchtruim

Uitzondering op het principe:

Volgens de administratie van de FOD WASO is het voor een Belgische EDPB mogelijk het medisch onderzoek te laten uitvoeren in een ander EU-land:

* wanneer het om pragmatische redenen occasioneel niet haalbaar is om het gezondheidstoezicht in België te laten plaatsvinden

* mits een akkoord tussen alle betrokken partijen (werkgever, werknemer, externe dienst).

Er zijn ook enkele specifieke situaties:

a) gebouwen die deel uitmaken van een Belgische diplomatieke vertegenwoordiging ("zending") in het buitenland;

b) de zeeschepen

c) de boorplatforms

d) de vliegtuigen

Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.