U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Is een aansluiting met meerdere EDPB’s mogelijk?
Antwoord:
In principe mag een werkgever slechts op één EDPB beroep doen. Het is derhalve niet mogelijk de verschillende domeinen m.b.t. respect. de arbeidsveiligheid, de arbeidsgezondheid, de ergonomie, de arbeidshygiëne en de psychosociale aspecten van het werk aan verschillende EDPB toe te vertrouwen. Mocht zulks wel mogelijk zijn, dan zou het voeren van een efficiënt preventiebeleid aanzienlijk worden bemoeilijkt gelet op de problemen inzake de coördinatie van de respectieve preventieactiviteiten die hieruit zouden voortvloeien. Volledigheidshalve merken we op dat er, als gevolg van de (complexe) reglementering, situaties zijn waarbij een onderneming verplicht is een beroep te doen op een 2de EDPB. Het is mogelijk dat de afdeling medisch toezicht van een EDPB slechts erkend werd door één van de Gemeenschappen. In dat geval zal deze afdeling medisch toezicht haar activiteiten niet kunnen ontplooien buiten het grondgebied van die Gemeenschap. De werkgever zal dus –verplicht- een beroep moeten doen op een 2de EDPB indien: a) er binnen zijn onderneming verschillende technische bedrijfseenheden zijn die op het grondgebied van een andere Gemeenschap gelegen zijn en b) indien de afdeling medisch toezicht van de EDPB waarop een beroep gedaan wordt, niet over een erkenning door die andere Gemeenschap beschikt. Binnen de technische bedrijfseenheid (-eenheden), gelegen op het grondgebied van de andere Gemeenschap, zal die tweede EDPB dan àlle opdrachten op zich moeten nemen. Tenslotte kan een werkgever een beroep doen op een andere EDPB voor elke technische bedrijfseenheid die is opgericht. In elke technische bedrijfseenheid voert een enkele EDPB dan het geheel van de opdrachten uit.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.