U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is het beleidsadvies?
Antwoord:
De externe PA heeft de verantwoordelijkheid van om, binnen 5 jaar na de datum van het aansluitingscontract, een gemotiveerd beleidsadvies af te leveren over het preventiebeleid van de werkgever in de ondernemingen categorie C- en D (Art.II.3-16§1 van de Codex welzijn op het werk). Dit advies heeft betrekking op het preventiebeleid van de onderneming, en het gaat om een advies dat de EDPB aan de werkgever richt. De inhoud en modaliteiten van dit beleidsadvies staan bepaald in een bijlage van het de betreffende titel van de Codex. Qua inhoud zijn de voornaamste kenmerken van het beleidsadvies: • een beeld geven van de risico’s in de onderneming, gebaseerd op de RA en de vaststellingen van de door de EDPB verrichte taken • het is een diagnose van het preventiebeleid in de onderneming • doel is ook te informeren en/of documenteren over goede praktijken of aangepaste praktische hulpmiddelen en tools De vorm van het beleidsadvies ligt echter niet vast en kan dus van EDPB tot EDPB verschillen. Dit advies moet minstens 3-jaarlijks worden geactualiseerd. Op te merken valt dat dit advies zich op een hoger niveau situeert dan concrete adviezen over bijvoorbeeld een machine of over blusapparaten: dit zijn praktische adviezen, geen beleidsadviezen. Gemotiveerd betekent dat het advies gesteund moet zijn op effectieve vaststellingen aangaande het preventiebeleid van de onderneming, en dit onder voorbehoud van het bestaan van een risicoanalyse. Algemene, en zelfs sectorale, adviezen zijn daarentegen gebaseerd op de ervaring en de kennis van een bepaalde sector. Het is sterk te benadrukken dat het beleidsadvies geen risicoanalyse is.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.