U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Hoe gebeurt de aanstelling van en EDPB en wat komt er bij kijken?
Antwoord:
De modaliteiten van de samenwerking tussen werkgever en EDPB dienen vastgelegd te worden in een overeenkomst van onbepaalde duur. Boek II, titel 3 van de Codex welzijn op het werk voorziet in een aantal minimale bepalingen (zie Art.II.3-13 van de Codex welzijn op het werk) die zulke overeenkomst moet bevatten. Vooraleer een werkgever kan beslissen om een beroep te doen op een EDPB, of om van dienst te veranderen, moet hij voorafgaandelijk het advies inwinnen van het ComitÚ.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.