U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat indien een werkgever zich bij een andere EDPB wenst aan te sluiten?
Antwoord:
Krachtens Art.II.3-13 van de Codex welzijn op het werk, wordt de overeenkomst tussen een werkgever en een EDPB afgesloten voor onbepaalde duur, maar kan, mits naleving van een opzeggingstermijn van minstens 6 maanden, stopgezet worden. De opzeggingstermijn gaat dan in op eerste dag van de maand volgend op die waarin de opzegging betekend werd. De opzegging eindigt dan op 31.12 van het lopend kalenderjaar of het daarop volgende kalenderjaar, naargelang het geval.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.