U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Kan een EDPB een interne preventieadviseur bijstaan op regelmatige basis?
Antwoord:
De wetgever heeft de ondernemingen onderverdeeld in 4 groepen: A,B, C en D. (lees meer: Art.II.1-2 van de Codex welzijn op het werk) : Ondernemingen van groep A of B: dit zijn vnl. grotere bedrijven met risicovolle activiteiten zoals bouw-, hout-of metaalbewerking, welke dienen te beschikken over een geschoold PA (niv.1 of 2), en die de meeste taken zelf moeten uitvoeren. Zij kunnen zich hierbij natuurlijk laten bijstaan door een externe PA. Ondernemingen van groep C en D: bij afwezigheid van een geschoold PA moeten deze ondernemingen zich sowieso voor heel wat taken laten begeleiden door hun EDPB. C-ondernemingen behoren niet tot de groep A of B en hebben minder dan 200 werknemers. D-ondernemingen hebben minder dan 20 werknemers: daar vervult de werkgever zelf de functie van PA. De basisgegevens omtrent de taakverdeling tussen een EDPB en IDPB worden opgenomen in het zgn. ”identificatiedocument” dat o.a. aangeeft over welke competenties de onderneming zelf beschikt en welke bekwaamheden dienen ingehuurd bij een EDPB. Dit document dient ter advies voorgelegd te worden aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk en staat ter beschikking van de Inspectie. Er valt op te merken dat dit Identificatiedopcument géén statisch gegeven is: de inhoud verandert wanneer een onderneming werk wil maken van specifieke thema’s. Voor KMO’s is het alleszins aan te bevelen dergelijk document op te stellen in overleg met de EDPB.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.