U bent hier:Consensusteksten en guidelines
Co-Prev consensus en Co-Prev guidelines

Op deze pagina vindt u :

- enerzijds, de fiches waaromtrent er tussen de leden een verbintenis bestaat om de betreffende welzijnsreglementering aldus te interpreteren en dienovereenkomstig te handelen bij de concrete implementatie op het terrein, zowel in verhouding met de klant als met niet klanten. Naar deze fiches wordt dan verwezen vanuit de individuele kwaliteitssystemen van de leden. Deze fiches dragen de naam "Co-Prev consensus"

- anderzijds, de fiches die eerder een wetenschappelijk ondersteunde benadering geven aan de betrokken reglementering of die een technische aanbeveling zijn om in de betreffende materie aldus te handelen. Hieraan is derhalve in hoofde van de leden géén afdwingbare actie gekoppeld. Deze fiches dragen de naam "Co-Prev guidelines"

Ten gevolge van nieuwe reglementering wordt het merendeel van de teksten momenteel herwerkt. De teksten werden daartoe van de website gehaald en worden teruggeplaatst zodra ze herwerkt zijn.

Co-Prev Consensus bedrijfsbezoeken
Co-Prev Consensus beleidsadvies
Co-Prev Consensus ernstige arbeidsongevallen
Co-Prev consensus ivm medische criteria brandweermannen
Co-Prev consensus ivm veiligheidsfuncties
Co-Prev Consensus meewerken aan
Co-Prev Consensus periodiciteit
Co-Prev Consensus psychosociale risico's
Co-Prev guideline KB elektrische installaties van 4.12.2012
Co-Prev guideline moederschapsbescherming tandartsassistenten
Co-Prev guideline rubriek 1.1: aansprakelijkheid EDPB's.
Co-Prev Praktische gids bedrijfseerstehulp
Co-Prev Praktische gids manueel hanteren van lasten
Co-Prev Praktische gids Thermische omgevingsfactoren
Co-Prev richtlijnen over moederschapsbescherming in het onderwijs