U bent hier:Nieuws -homepagina
Ministerieel besluit van 9 juni 2010 tot vaststelling van het model van jaarverslag van de EDPB (Belgisch Staatsblad van 24 juni 2010):

Binnen de sector worden momenteel de vragen of opmerkingen van de leden aangaande dit Ministerieel Besluit verzameld. Deze vragen en opmerkingen zullen vervolgens besproken worden met de administratie teneinde, via overleg, tot een optimaal werkbaar jaarverslag van de EDPB te komen.

Zo zullen er zeker de volgende aandachtpunten zijn:

1)      het model van jaarverslag vraagt naar tal van detaillistische gegevens die niet alle EDPB’s momenteel reeds verzamelen en/of softwarematig bijhouden.

2)      uit het Ministerieel Besluit blijkt dat van de diensten een onmiddellijke toepassing van het model jaarverslag verwacht wordt. Ook hier zullen zich in functie van de softwaremogelijkheden van de leden praktische afspraken met de administratie (overgangsregeling)  opdringen.

3)      de finale doelstelling van dit model jaarverslag is niet duidelijk: gaat het over een controledocument in functie van de erkenning (gegevens die niets met de jaarlijkse werking van een dienst te maken hebben)? Is het een functioneringsdocument (gegevens die de jaarlijkse werking van een dienst weergeven)? Of is het de bedoeling gegevens voor onderzoek te verzamelen ( cijfergegevens die ook weinig of geen relatie hebben met de jaarlijkse werking van een dienst)?

4)      de gebruikte definities zijn niet steeds eenduidig. Het gevolg is dat het gevraagde cijfermateriaal niet altijd vergelijkbaar zal zijn en onbruikbaar is als benchmarkinstrument.

 

Terug naar overzicht