U bent hier:Nieuws -homepagina
Wijzigingen in de werking en financiering van de EDPB: een stand van zaken

Eind vorig jaar legde de minister van werk, mevrouw Monica De Coninck, twee ontwerp Koninklijke besluiten voor aan de Hoge raad voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze ontwerpteksten handelen onder andere over de tarifering en taken van externe diensten.

Op 7 februari 2014 bracht de Hoge raad het gevraagde advies uit. Dit advies bevat heel wat voorstellen tot aanpassing en optimalisatie van de door de minister voorgelegde ontwerpteksten.  

Op basis van dit advies werken de administratie en het kabinet momenteel aan nieuwe teksten voor deze Koninklijke besluiten. Daarna dienen deze teksten ook nog voor advies voorgelegd te worden aan de Raad van State. Een publicatie van de Koninklijke besluiten valt dan ook maar te verwachten rond midden dit jaar. Het in voege treden van de nieuwe reglementering zou voorzien zijn voor 1/1/2015.

Sommige bedrijven werden via een of ander kanaal ook geïnformeerd over de aan de gang zijnde procedure en ontwerpteksten en stellen hierover vragen aan hun externe dienst. Het is voor de externe diensten op dit moment echter onmogelijk te antwoorden op dergelijke vragen, gezien de externe diensten momenteel dus zelf niet weten wat er uiteindelijk zal veranderen (noch qua tarieven, noch qua inhoud van het takenpakket).

De geplande wijzigingen zullen uiteraard van toepassing zijn op alle bedrijven en alle externe diensten. Het beste wat u als bedrijf kan doen is de publicatie van de Koninklijke besluiten af te wachten, uw externe dienst enige tijd te geven om zelf de wijzigingen en de impact ervan op de werking van de dienst te bestuderen, en vervolgens samen te overleggen hoe u op basis van de nieuwe teksten optimaal kan samenwerken aan het preventiebeleid in uw bedrijf.

Zoals reeds gemeld zal dergelijk overleg met uw externe dienst wellicht ten vroegste mogelijk zijn vanaf juli/augustus.


Terug naar overzicht