U bent hier:
This article is only available in Dutch.
Leden deontologische commissie

Op het werkingsgebied van de EDPB is een complexe regelgeving van toepassing. Deze regelgeving geeft soms aanleiding tot afwijkende interpretaties onder leden die diepgaande implicaties hebben voor de concrete aanpak bij het cliënteel. Teneinde deze verschillen in interpretatie op een objectieve, diepgaande en professionele wijze te kunnen beoordelen, daarbij wanneer nodig tevens rekening houdend met de deontologie van de vereniging, is op het initiatief van de raad van bestuur van Co-Prev een deontologische commissie samengesteld.

Deze commissie werkt volgens een bepaalde procedure.

Momenteel zetelen de volgende leden in de commissie:

  • De heer Christian Deneve, voorzitter (voorheen Directeur Generaal afdeling HUA bij de FOD WASO)
  • Mevrouw Caroline de Lepeleire, advocaat
  • De heer Chris Persyn, advocaat
  • De heer Kristof Salomez, advocaat
  • De heer Pierre Slegers, advocaat
  • Mevrouw Ilse Van Puyvelde, advocaat